Maakonderwijs verankeren

Maakonderwijs verankeren

Maakonderwijs verankeren

Maakonderwijs leert kinderen vanuit hun nieuwsgierigheid op een verantwoorde en oplossingsgerichte manier technologie te gebruiken. Ze leren om iets te produceren als tegenhanger van het dagelijks consumeren van technologie. Helaas staat deze vorm van onderwijs sterk op zichzelf. Leerlingen krijgen van de leerkracht een opdracht om iets te maken en voeren die, al of niet met behulp van instructie uit. Dit staat haaks op het uitgangspunt van nieuwsgierigheid van de leerlingen. De verankering in het curriculum als onderdeel van een structurele aanpak van Wetenschap & Technologie is met het losstaande en vaak incidentele karakter nog ver te zoeken. En dat terwijl het een logische resultante is van het proces van Onderzoekend en Ontwerpend Leren in de combinatie met inzet van 21ste eeuwse vaardigheden. Het is daar de ultieme praktische invulling van, die bij uitstek een beroep doet op de creativiteit van kinderen. Op deze manier komen ook kinderen met talenten die we niet direct bij taal en rekenen zien aan bod. Als we het “productieproces” vervolgens ook formatief evalueren doen we de ontwikkeling van het kind echt recht. Inbedding in een leerlijn maakt vervolgens dat we W&T serieus nemen als noodzakelijke onderwijscomponent.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

shares