Gericht naar de toekomst

Visie

Zonder visie geen richting. Als je wil weten waar je naartoe werkt en ondertussen toch rekening wil houden met de dynamiek van het onderwijs, ontwikkelingen en veranderingen, zul je een plan moeten hebben en kunnen denken in scenario’s. Daarmee help ik je graag op weg om vanuit de kernwaarden en een sterkte-zwakte analyse van je organisatie via een stappenplan te komen tot een aantal beleidslijnen.

De visie op Wetenschap & Techniek van de school is een van de scenario’s die we opstellen op basis van de ideeën met betrekking tot onder meer onderzoekend en ontdekkend leren; doorgaande leerlijnen; innovatie-exploratie en formatief evalueren. Daarbij kijkend naar de kapstok die de overallvisie biedt en de randvoorwaarden binnen het schoolplan voor de fasering.

Doorgaande leerlijn

Via groepsbezoeken die gepaard gaan met tips en tops, zorgt Ton voor een extra steuntje in de rug van de leerkracht(en) om consistent te werken aan de doorgaande leerlijn van Onderzoekend en Ontwerpend Leren; van de 21ste eeuwse vaardigheden en desgewenst van het formatief evalueren.

Innovatie-exploratie

Gebaseerd op de visie van de school en gerelateerd aan het omgevingsaanbod, stelt Ton een passend locatie, inrichtings- en investeringsvoorstel op voor het opzetten van een ruimte voor Innovatie Exploratie.