Onderzoekend en Ontwerpend Leren

Het Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) is een manier van onderwijs om Wetenschap & Techniek vorm te geven. Hierbij wordt uitgegaan van de nieuwsgierigheid van de leerlingen. Deze weetgierigheid wordt via de leerkracht omgezet naar te onderzoeken vragen waarvan de antwoorden leerlingen leiden naar te ontwerpen oplossingen. Oplossingen die ieder vakgebied kunnen bestrijken. Van hoofdvak, tot zaakvak; van bewegingsonderwijs tot kunst en cultuur.
De rol van de leerkracht verandert daarbij van kennisoverdrager naar coach. Een ontwikkeling die al langer beoogd wordt, maar nu een voertuig kent in de vorm van Onderzoekend en Ontwerpend Leren.

Leergang OOL

Voor leerkrachten die het W&T proces voor hun leerlingen goed willen begeleiden en zo het leerrendement willen optimaliseren geef ik deze training voor teams en voor individuele leerkrachten, waarbij de volgende onderwerpen uitvoerig aan bod komen: hoe wek ik de nieuwsgierigheid bij mijn leerlingen op; de cycli van OOL; Onderzoeksvragen leren formuleren en kiezen; integratie met andere vakken en formatief evalueren.

Gastlessen

Via mijn netwerk beschik ik over diverse experts die werkzaam zijn of waren in uiteenlopende technische beroepen en die op basis van de principes van onderzoekend en ontwerpend leren een gastles kunnen verzorgen. Dat kan bijvoorbeeld zijn in het kader van een project of ter voorbereiding op een bedrijfsbezoek.