Beleidadvisering

Visie

Zonder visie geen richting. Als je wil weten waar je naartoe werkt en ondertussen toch rekening wil houden met de dynamiek van je organisatie, ontwikkelingen en veranderingen, zul je een plan moeten hebben en kunnen denken in scenario’s. Daarmee help ik je graag op weg om vanuit de kernwaarden en een sterkte-zwakte analyse van je organisatie via een stappenplan te komen tot een aantal beleidslijnen.

Analyses

Ter onderbouwing van de beleidskeuzes die u maakt, maak ik aan de hand van deskresearch graag een markt- en omgevingsanalyse voor uw organisatie. Daarbij wordt de eigen organisatie tegen het licht gehouden, wordt de concurrentie in beeld gebracht, bepalen we uw huidige en toekomstige positie in de markt en kwantificeer ik een groot aantal variabelen die uw keuzes kunnen beïnvloeden. Zo ontstaat een waardevol document als fundament voor een nieuwe beleidsperiode.

Beleidsplannen

Met het schrijven van tientallen beleidsplannen in de vingers is ook op dit terrein een grote expertise door mij opgebouwd. Dat bespaart u bij het tot stand komen veel tijd en energie. Immers, u kunt zich beperken tot het geven van input. Aan de uitvoering gaat altijd een intakegesprek vooraf, onder meer om af te spreken op welke wijze we het draagvlak bij uw medewerkers organiseren. Ook bespreken we welke andere steakholders bij de opzet betrokken moeten worden. Een met elkaar afgestemde inhoudsopgave is de start van dit arbeidsintensieve traject.