Beleidadvisering

Visie

Zonder visie geen richting. Als je wil weten waar je naartoe werkt en ondertussen toch rekening wil houden met de dynamiek van je organisatie, ontwikkelingen en veranderingen, zul je een plan moeten hebben en kunnen denken in scenario’s. Daarmee help ik je graag op weg om vanuit de kernwaarden en een sterkte-zwakte analyse van je organisatie via een stappenplan te komen tot een aantal beleidslijnen.

Analyses

Ter onderbouwing van de beleidskeuzes die je maakt, maak ik aan de hand van deskresearch graag een markt- en omgevingsanalyse voor jouw organisatie. Daarbij wordt de eigen organisatie tegen het licht gehouden, wordt de concurrentie in beeld gebracht, bepalen we de huidige en toekomstige positie in de markt en kwantificeer ik een groot aantal variabelen die jouw keuzes kunnen beïnvloeden. Zo ontstaat een waardevol document als fundament voor een nieuwe beleidsperiode.

Beleidsplannen

Met het schrijven van tientallen beleidsplannen in de vingers is ook op dit terrein een grote expertise door mij opgebouwd. Dat bespaart jou veel tijd en energie bij het tot stand komen. Immers, je kunt je beperken tot het geven van input. Aan de uitvoering gaat altijd een intakegesprek vooraf, onder meer om af te spreken op welke wijze we het draagvlak bij je medewerkers organiseren. Ook bespreken we welke andere steakholders bij de opzet betrokken moeten worden. Een met elkaar afgestemde inhoudsopgave is de start van dit arbeidsintensieve traject.