Marketingcommunicatie

Formatieve evaluatie

Onderzoekend en Ontwerpend Leren, 21e eeuwse Vaardigheden en Innovatie Exploraties lijken moeilijk te beoordelen. W&T-Adviseur Ton helpt je hierbij met het opstellen en leren werken met Rubrics, die gericht zijn op vorderingen in het individuele proces van de leerling en niet gericht op het eindresultaat of -product.

Borgen

Om te zorgen dat Wetenschap & techniek structureel in je schoolorganisatie verankerd wordt, zodat datgene dat in orde is, dat ook in de toekomst blijft, biedt Ton een tweetal activiteiten aan.

Terugkomdag

Wetenschap & Techniek is een zeer dynamisch terrein dat steeds weer nieuwe oplossingen biedt.  Op de terugkomdag praat Ton je team bij over nieuwe inzichten, werkwijzen en lessen voor het basisonderwijs en worden ervaringen van collega’s ingebracht. Zo blijf je bij als eigentijdse leerkracht!

.

Groepsbezoeken/Individuele begeleiding

Afzonderlijke leerkrachten die behoefte hebben om hun kennis en praktijkervaring rondom Onderzoekend en Ontwerpend Leren te actualiseren en/of een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij de uitvoering, kunnen een beroep doen op individuele begeleiding. Die bestaat uit een of meerdere groepsbezoeken door Ton, die feedback en feedforward geeft op je handelen en je voorziet van tips en trucs.